Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Dec. 7, 2022, 2:42 p.m.
Tải hình
Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Ngôi nhà nhỏ của bé có  một vườn hoa và rất nhiều cây xanh. Bé hãy xem bức tranh này có giống ngôi nhà của mình không nè?

Cùng tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời thật đẹp nhé!

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời
Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời
Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

1. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Ta tô phần mái cho ngôi nhà trước nhé. Bé chọn màu mái ngói và tô màu cho nó nào. Ta thử chọn ngói màu đỏ nhé.

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

2. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Ta chọn màu sơn của ngôi nhà để tô lên mặt trước ngôi nhà nhé. Chọn màu bé thích cho ngôi nhà của mình nào.

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

3. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Bây giờ ta chọn màu cho những cánh cửa ngôi nhà của mình nhé. Ta sẽ chọn màu của nó khác với màu sơn của ngôi nhà nè.

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

4. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Đến phần tô màu cho cây xanh quanh ngôi nhà của mình. Cây thường có màu gì ta. Bé hãy tô màu cho nó nhé!

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

5. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Bây giờ cùng tô màu cho những khóm hoa mẹ trồng trước nhà nhé. Khóm hoa sặc sở với đủ màu sắc. Bé hãy thử chọn màu và tô xem nào.

Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

6. Hướng dẫn tô màu ngôi nhà có cây xanh và mặt trời

Bức tranh của chúng ta còn phần nào chưa được tô nhỉ.  Đó là những đám mây và ông mặt trời đấy. Ta cùng tô màu để hoàn thành bức tranh của mình nào.

#Cây xanh #Mặt trời #Ngôi nhà